Początki papiernictwa w Polsce

Ogólnie rzecz biorąc, papier uznawany jest za produkt jaki wynaleziony został przez Chińczyków i co do tego nie ma chyba najmniejszych wątpliwości, o czym zresztą świadczy bardzo szeroko opisywana anegdota o kanceliście chińskiego cesarza, który jako jego nadwornych sługa postanowił zrobić swój pierwszy materiał piśmienniczy i po wielorakich eksperymentach i licznych próbach, w końcu odniósł …

O papierze od strony praktycznej

Generalnie rzecz biorąc, potwierdzeniem jego nietypowego i spektakularnego wynalazku jaki stał się papier odkryty przez Chińczyków była natychmiastowa nominacja na ministra rolnictwa kancelistę chińskiego, któremu udało się stworzyć pierwsza w historii kartkę papieru. Zdaniem niektórych tenże proces przeprowadzonych został jeszcze znacznie wcześniej, a dokładniej mówiąc gdzieś koło ósmego roku przed naszą era, o czym świadczą …

Eksperymenty z papierem

Za datę powstania pierwszego na świecie arkusza papierniczego uznaje się według badaczy rok 105 naszej ery, bowiem to właśnie wtedy kancelista nadworny cesarza chińskiego zdecydował się na wynalazek w postaci mieszanki kory drzewnej, ale także popularnego wówczas i drogiego jedwabiu. Skorzystał on nawet ze skrawków sieci rybackich, co pozwoliło mu na uzyskanie pierwszego w historii …

Papierowe rękopisy

Co do jednoznacznej daty powstawania pierwszego na świecie arkuszu papierowego generalnie zdania są bardzo mocno podzielone i badacze oraz znawcy historii mocno spierają się, ponieważ jedni są zdania że autorstwo papieru przyznaje się kanceliście cesarza chińskiego i jego odkrycie miało miejsce dokładnie w sto piątym roku naszej ery, a inni których grupa też jest dość …