Początki papiernictwa w Polsce

Ogólnie rzecz biorąc, papier uznawany jest za produkt jaki wynaleziony został przez Chińczyków i co do tego nie ma chyba najmniejszych wątpliwości, o czym zresztą świadczy bardzo szeroko opisywana anegdota o kanceliście chińskiego cesarza, który jako jego nadwornych sługa postanowił zrobić swój pierwszy materiał piśmienniczy i po wielorakich eksperymentach i licznych próbach, w końcu odniósł sukces. Po zmieszaniu kory drzewnej, ale także popularnego wówczas jedwabiu a nawet charakterystycznych skrawków sieci rybackich, kancelista wyprodukował pierwsza w historii ludzkości kartkę papieru.
Otóż jak podaje historia równie wcześnie papiernie zaczęły funkcjonować generalnie na kontynencie europejskim, jak i konkretnie w naszym kraju.

Pierwsze placówki tego rodzaju stanowiące papiernie z prawdziwego zdarzenia tworzone były na terenie gorących Hiszpanii oraz Włoszech i miało to miejsce dokładniej rzecz biorąc między dwunastym a trzynastym stuleciem. W Polsce natomiast, jak podają dane historyczne zgromadzone na ten temat, pierwsza papiernia profesjonalnie działająca pojawiła się na terenie dawnej polskiej stolicy, to jest Krakowa, co natomiast miało miejsce w roku 1491. Wówczas to na obszarze miejscowości podkrakowskiej, a dokładniej mówiąc Prądniku Czerwonym, stworzona została papiernia Jana Hallera – słynnego polskiego papierniczego oraz drukarza. To on od roku 1510 był także pierwszym polskim drukarzem. Można o nim wiele słyszeć w kontekście przepisania pierwszego druku Bogurodzicy, bowiem to on właśnie był autorem tego rękopisu.
Wpis zawdzięczamy: