Papierowe rękopisy

Co do jednoznacznej daty powstawania pierwszego na świecie arkuszu papierowego generalnie zdania są bardzo mocno podzielone i badacze oraz znawcy historii mocno spierają się, ponieważ jedni są zdania że autorstwo papieru przyznaje się kanceliście cesarza chińskiego i jego odkrycie miało miejsce dokładnie w sto piątym roku naszej ery, a inni których grupa też jest dość pokaźna, wskazują na fakt, że papierowe rękopisy z charakterystycznym zbiorem dwudziestu rozmaitych znaków chińskich pojawiły się już znacznie wcześniej, a mianowicie w ósmym roku przed naszą erą. Jak było naprawdę, tego już raczej nie sprawdzimy, ale na pewno wiadome jest, kiedy zaczęły być tworzone pierwsze drukarnie oraz papiernie, a co za tym idzie także rękopisy papierowe z prawdziwego zdarzenia.
W zakresie najstarszych papierowych arkuszy, to prawdopodobnie wywodzą się one z Missale mozarabicum, jeśli mowa o kontynencie europejskim.

Ogólnie w mniej więcej początkach drugiej połowy jedenastego stulecia omawiane tu papierowe rękopisy zostały przepisane, a podjęli się tego zakonnicy z klasztoru Santo Domingo de Silos znajdującego się niedaleko Burgos. Warto również podkreślić, że wystarczyło od tego momentu parędziesiąt lat, aby zaczęły być tworzone coraz liczniej papiernie. Papiernie powstały na naszym kontynencie w pierwszej kolejności na terenie Hiszpanii. Miało to miejsce w roku dokładnie 1150. Niewiele później, bo rzekomo jeszcze przed 1230 rokiem papiernię z prawdziwego zdarzenia utworzono także na obszarze państwa włoskiego. Niemniej jednak przełom dwunastego oraz trzynastego stulecia stanowił swego rodzaju przełom w dziedzinie produkcji papieru i otwierania kolejnych profesjonalnych jak na owe czasy papierni.
Wpis zawdzięczamy: