Muzeum Papiernictwa

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój powstało w 1968 roku w miejscu starego XVIII wiecznego młynu papierniczego nad Bystrzycą Dusznicką. Młyn ten to zabytek techniki, który obecnie służy za muzeum. Elementami charakterystycznymi dla tej papierni są dach kryty gontem, oryginalny pawilon w kształcie wierzy w stylu barokowym oraz polichromie z XVII-XIX wieku. Jest to bardzo ciekawa atrakcyjna nie tylko w skali tego regionu, ale również Polski. Od 2011 roku jest to pomnik historyczny.

Historia papiernictwa na terenie Dolnego Śląska sięga średniowiecza. Pierwsza papiernia powstała około 1490 roku we Wrocławiu. W kolejnych latach istniało tutaj aż 100 młynów papierniczych. Z tych wszystkich jedynym, który przetrwał do dzisiejszych czasów jest młyn w Dusznikach Zdrój.

Pierwszy młyn w Dusznikach został częściowo spalony i odbudowany ponownie. Jego lata świetlistości trwały do XVIII wieku. Wiek XIX to czas, kiedy zaczęła się maszynowa produkcja papieru, a z tradycyjnych metod zaczęło rezygnować i młyn w Dusznikach zaczął podupadać. Próbowano zmienić tę sytuację, lecz nie nastąpiła znacząca poprawa.

Po II wojnie światowej nie było pomysłu, jak wykorzystać stary młyn. Dopiero w latach 60 przeprowadzono w nim remont i zaczęło urządzać muzeum.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 26 lipca 1968 roku, a trzy lata później wprowadzono pokazy produkcji papieru czerpanego. Pokaz ten od tamtego momentu przyciąga rzesze torysów. Obecnie muzuemujest unowocześnione, przystosowane do niepełnosprawnych turystów. Są sale z ekspozycją stałą, jak i przyjezdną oraz sala konferencyjna.

Od 2001 roku w muzeum jest organizowane Święto Papieru, które jest imprezą mającą na celu popularyzować wiedzę i uczyć historii papieru.

napisane przez: