Papier – czym w zasadzie jest?

Gdyby nie istnienie papieru, który wynalezionych został stulecia temu, nie byłoby możliwości stworzenia wspaniałej literatury oraz jej rozmaitych podgatunków. Dodatkowo, papier jest istotną integralną, a nawet bardzo często uchodzi za narzędzie umożliwiające realizację sztuki w różnorodnym wymiarze. Czym jednakże jest papier w praktyce? Na czym się opiera jego realizacja? Z czego dokładnie jest tworzony? Jakiego …

Jak tworzony był papier?

Rozwój papieru i jego wynalazek przypada przede wszystkim na okres po roku 105 naszej ery, bowiem to tę konkretną datę uznaje się za punkt przełomowy w dziedzinie charakterystyki historii powstawania papieru. Wynika to bowiem z tego względu, iż to właśnie wówczas papier w swym pierwotnym wydaniu stworzony został na polecenie cesarza chińskiego. Wykonany został natomiast …

O papierze

Papier wywodzący się od greckiego pojęcia papyros, okazuje się niczym innym jak spilśnioną masą włóknistą. Jest to zawsze masa organiczna, która się samoistnie szybko rozkłada. Jest ona mocno zróżnicowana pod kątem gramatury i mowa tu o podziale na gramatury papierów wynoszące minimalnie dokładnie dwadzieścia osiem gram na metr kwadratowy, ale także w grę wchodzi nierzadko …

Początki papiernictwa w Polsce

Ogólnie rzecz biorąc, papier uznawany jest za produkt jaki wynaleziony został przez Chińczyków i co do tego nie ma chyba najmniejszych wątpliwości, o czym zresztą świadczy bardzo szeroko opisywana anegdota o kanceliście chińskiego cesarza, który jako jego nadwornych sługa postanowił zrobić swój pierwszy materiał piśmienniczy i po wielorakich eksperymentach i licznych próbach, w końcu odniósł …