Papier

Papier jest to fachowo mówiąc spilśniona na sicie masa włóknista pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 gram na metr kwadratowy. Jest on podrukowany w formie arkuszy lub wstęg zwijanych w zwoje. Gdy już uformuje się odpowiednie na sicie jest odwadniany, prasowany, suszony i gładzony w podzielonych etapach ciągłego procesu wytwarzania.

Do produkcji papieru używane są zazwyczaj włókna organiczne z celuloza, włókno ścieru drzewnego. Czasami stosowane są inne włókna roślinne – słoma, trzcina, bawełna, len, konopie, bambus. Wykorzystuje się tutaj również makulaturę. Oprócz materiałów organicznych do produkcji papieru używa się również różne wypełniacze – skrobie ziemniaczaną, kaolin, gips, talk itp. Mają one na celu poprawić właściwości papieru – gładkość, samozerwalność, nieprzezroczystość, białość, odcień.

napisane przez: