Przemysł papierniczy

Przemysł papierniczy, to jedna z gałęzi przemysłu, która jest związana z produkcja masy włóknistej, papieru i tektury. Przemysł papierniczy często łączy się z przemysłem celulozowym. Przemysł ten zaliczamy do przemysłu drzewnego ze względu na pochodzenie surowca.

W Polsce przemysł ten jest w fazie rozwoju. Budzi on zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy chcą otwierać swoje zakłady w Polsce. Papier produkuje się w Kostrzynie, Ostrołęce, Bydgoszczy, Świecie i Kwidzynie. Produkcja papieru potrzebuje dużej ilości wody, dlatego przemysł ten jest umieszczany w pobliżu dużych rzek.

napisane przez: