Papier - tajemnice produkcji i zastosowanie w różnych dziedzinach

Produkcja papieru Surowce wykorzystywane do produkcji papieru Do produkcji papieru wykorzystuje się głównie drewno, które jest najważniejszym surowcem. Innymi surowcami są odpady celulozowe, makulatura oraz trzcina cukrowa. Odpowiedni dobór surowców ma kluczowe znaczenie dla jakości końcowego produktu. Proces produkcji papieru Proces produkcji papieru składa się z kilku etapów. Na początku surowce są rozdrabniane i gotowane, …