Jak tworzony był papier?

Rozwój papieru i jego wynalazek przypada przede wszystkim na okres po roku 105 naszej ery, bowiem to tę konkretną datę uznaje się za punkt przełomowy w dziedzinie charakterystyki historii powstawania papieru. Wynika to bowiem z tego względu, iż to właśnie wówczas papier w swym pierwotnym wydaniu stworzony został na polecenie cesarza chińskiego. Wykonany został natomiast w praktyce z pomysłu i osobiście przez jego nadwornego kancelistę, którym był niejaki Cai Lun. I to właśnie jego uznaje się za wynalazcę papieru. Do stworzenia swojej pierwszej masy włóknistej zastosował on szereg rozmaitych eksperymentów, w tym przede wszystkim mowa była tu o sieciach rybackich, ale także bardzo modnym w tymże czasie jedwabiu czy korze drzewnej. Niemniej jednak z czasem skład papieru, podobnie zresztą jak i jego proces wytwórczy, zaczęto intensywnie urozmaicać i modyfikować.

Data wyżej wspomnianego roku 105 okazała się znacząca w historii rozwoju papieru, ale bardzo często uznaje się, że pierwsze arkusze papierowe istniały już dużo wcześniej. Zdaniem wielu, mogło to mieć miejsce owszem- nadal na terytorium państwa chińskiego – ale znacznie wcześniej, to jest mniej więcej około ósmego roku naszej ery. Potwierdzeniem tychże przypuszczeń są rozmaite fragmenty papierowych wycinków i skrawków, jakie udało się zachować w idealnym stanie po dziś dzień i pochodzą one z Nefrytowej Bramy. Były na nich uwiecznione specyficzne dawne znaki chińskie. Łącznie owych znaków było aż dwadzieścia. Prawdopodobieństwo, że papier wówczas już został wymyślony jest zatem zdaniem chińskich badaczy bardzo duże.
Wpis zawdzięczamy: