Najstarsza papiernia

Czy wiesz, że kiedyś nie było czegoś takiego jak drukarnie, a produkcja papieru oraz proces precyzyjnego i skrupulatnego przepisywania rękopisów papierowych odbywał się w „placówkach” zwanych papierniami? Poniżej krótka historii dotycząca tych ciekawych miejsc.
Na terenie kontynentu europejskiego pierwsze papiernie z prawdziwego zdarzenia zaczęły na szerszą skalę powstawać przede wszystkim na przełomie dwóch stuleci, to jest między dwunastym a trzynastym wiekiem. Wówczas bowiem zaczęto angażować się w przepisywanie rękopisów papierowych i tak tez pozostało przez kilka najbliższych stuleci. Pierwsze druki przepisane zostały przez zakonników klasztornych przebywających w zakonie niedaleko Burgos. Niemniej jednak za pierwszą i główną papiernię w Europie niewątpliwie uznaje się papiernię przez długi czas działającą sprawnie i profesjonalnie w Fabriano.

Mowa tu o wytwórstwie papieru naprawdę w innowacyjnych jak na owe czasy sposób. Rozumie się przez to zastosowanie aż trzech różnych ścieżek produkcyjnych, z których korzystał później praktycznie cały świat. Mowa tu o zastosowaniu po raz pierwszy znaku wodnego, który miał być znakiem rozpoznawczym danej papierni, ale także innowacyjne jak na ten moment było wykorzystanie do masy włóknistej, jako swego rodzaju substancji kleistej, zwierzęcej żelatyny. Mowa tu o papierni powstałej w roku 1268, o której było wówczas naprawdę głośno i miejsce to pracowało bardzo intensywnie oraz na szeroką skalę przez kilka następnych stuleci. To tam także zdecydowano się na wprowadzenie maszyny pila a magli multipli.
Wpis zawdzięczamy: