produkcja papieru a ochrona srodowiska

produkcja papieru a ochrona srodowiska Gdy komp roszczenia pracowników są rozpatrywane, koszt roszczeń generalnie wzrasta. Może to wpływać na przeżycie utraty swojej firmy i doprowadzić do wzrostu rezerw na straty, a nawet współczynnik modyfikacji doświadczenie.

Dbaj o swoich pracowników i mają tendencję do wszystkie ich potrzeby, zwłaszcza w przypadku wystąpienia szkody w środowisku pracy. Pracownicy, którzy byli leczeni dość rzadko dostrzegają potrzebę pozwać swojego pracodawcę o świadczenia z roszczeń ubezpieczeniowych odszkodowań. Wykonaj następujące kroki:

Czy pracownik jest OK.

Czy pracownik czuje się bezpieczny.

Czy on lub ona czuje dyskomfort lub ból?

Za pomocą testu przydatności do pracy.

produkcja papieru a ochrona srodowiska

Unikaj "alienacji" pracowników; spędzać czas opiekować.

W przypadku zagrożenia, podjąć pracownika operatora medycznego wyboru.

W razie nagłego wypadku, należy uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej.

W razie nagłego wypadku, odpowiadają z lekarzem.

5. zbadać i nie pozostawić kamienia na kamieniu!

Ilekroć wystąpi szkoda, twój rząd mandat planu zapobiegania urazom i choroby (IIPP) wymaga, aby rozpocząć dochodzenie w sprawie wypadku. Weź obszerne notatki i zdjęcia, jeśli to możliwe. Uzyskanie faktów dotyczących wydarzeń i szczegółowymi opisami cech fizycznych skarżących , maszyn, urządzeń, obiektów, warunków i środowiska. Zapytaj świadków opisać wypadek w szczegółach i podpisze się na ich wypowiedzi. Gruntowne rekordy Dochodzenie, które są dokładne i terminowe dostarczenie niewiarygodny wgląd roszczenia. Kiedy rozpatrywane roszczenia końcu trafi do sądu lub odwołania, od 18 do 24 miesięcy może minęło. Bez szczegółowego opisu udokumentowane na papierze, co mówi pracownik / wierzyciel może przeważać. Utrzymywanie dobrych zapisów może pomóc zminimalizować koszty roszczenia. Zawsze należy pamiętać, aby:

napisane przez: